Phân loại các cột

Vị trí của bạn: m88 vin shop > m88 vin shop >

m88 vin shop

Phương _uWMp3PZl

Phương _uWMp3PZl

Phương (Hướng dẫn video về ②, Ngăn ngừa rơi ③, Thực hành tư thế chụ④, số lượng bài tậ⑤, Hãy chắc chắn kiểm soát bóng khi luyện tậ· Một hàng rào Lotus Leaf, hình lục giác, hàng rào vỏ lưới, mục tiêu.

Như thể hiện trong hình, có một cánh cửa bóng đỏ nhỏ ở dưới cùng của hàng rào Lotus Leaf màu xanh,m88 vin shop và có một hàng rào màu xanh ở giữa.

Có một cây bút đánh dấu và một cánh cửa bóng nhỏ màu đỏ trong hàng rào.

Có một hàng rào màu đỏ trên đó, trong đó nói [UNK] Blue [UNK] Có một mục tiêu nhỏ màu xanh trên vòm.

Có một hàng rào